PRIVACYVERKLARING


Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

RPS EVENTS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van RPS EVENTS , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan RPS EVENTS verstrekt. RPS EVENTSvkan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw e-mailadres

– Bericht

Daarnaast vraagt RPS EVENTS bij een registratie volgende gegevens op:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

WAAROM RPS EVENTS GEGEVENS NODIG HEEFT

RPS EVENTS verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan RPS EVENTS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

De gegevens van het registratieformulier zijn vereist om een automatisch facturatie te laten slagen en na bestelling dadelijk een factuur (pro forma) te laten sturen via geautomatiseerde e-mail.

RPS EVENTS kan enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitsturen naar zijn klanten. Deze hebben de kans om uit te schrijven. Deze nieuwsbrieven gaan over (ver)nieuw(d) cursusaanbod en voordeligere prijzen.

HOE LANG RPS EVENTS GEGEVENS BEWAART

RPS EVENTS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien RPS EVENTS abonnementen onbeperkt in tijd aanbiedt (cursussen kunnen altijd geraadpleegd worden na één enkele betaling), blijft u dan ook onbeperkt klant en lid van deze website.

DELEN MET ANDEREN

RPS EVENTS verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden behalve indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van RPS EVENTS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Daarnaast wordt bijgehouden welke cursussen en bijhorende tijdstippen klanten bezoeken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om misbruik te vermijden, wanneer klanten beweren een cursus nooit bezocht te hebben om zo hun cursusgeld terug te vorderen.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. RPS EVENTS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en werden en worden nooit aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

RPS EVENTS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Zelfstudie.be bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan RPS EVENTS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

RPS EVENTS heeft Google geen toestemming gegeven om via RPS EVENTS verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

SOCIALE MEDIA

RPS EVENTS gebruikt de externe dienst SHARE THIS (www.sharethis) om sociale knoppen van Facebook, Twitter, LinkedIn, Google plus, enz in de site te implementeren. Share This verklaart GDPR compliant te zijn.

COOKIE’S

RPS EVENTS gebruikt eigen, functionele cookies om de winkelkar functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder Google Ads, Google Analytics en sociale media.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rpsevents.be tav Hans De Coninck. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. RPS EVENTS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

RPS EVENTS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van RPS EVENTS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door RPS EVENTS erzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met RPS EVENTS op via .info@rpsevents.be www.rpsevents.be is de website van RPS EVENTS


RPS EVENTS is als volgt te bereiken:

Postadres: Jan Hallezlaan 30, 2890 Sint-Amands België

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: BTW BE 0630.888.097

BTW-nummer: BTW BE 0630.888.097

E-mailadres: info@rpsevents.be